DueDiligence
slovensko | english 

 
Skrbni pregledi objektov in
druga pomoč pri lastniškem
upravljanju nepremičnin
 
 

Nepremičnine je smiselno pregledati pred odločitvami o nakupu, prodaji, spremembah namembnosti in drugimi z lastništvom ali večjimi posegi v nepremičnino povezanimi spremembami.

Naša poročila so naročnikom v pomoč predvsem v naslednjih primerih:
 
   
DueDiligence Slovenija

Rimska cesta 20,
1000 Ljubljana, Slovenija

01 620 85 78
041 827 114

www.duediligence.si
info@duediligence.si

DueDiligence Slovenija
je blagovna znamka podjetja
Studio Krištof arhitekti d.o.o.

www.studiokristof.com

   
Pred nakupom nepremičnin


Pri pregledih, ki jih opravimo po naročilu potencialnih kupcev nepremičnin, smo pozorni predvsem na skrite napake na objektih in na preverjanju resničnosti podatkov, navedenih v prodajnem katalogu. Kupcu svetujemo glede realne vrednosti nepremičnine, potencialne donosnosti in možnosti spreminjanja ali širitve objektov. V primeru nakupa večjega števila nepremičnin izdelamo tudi skupen portfolio v obliki, ki omogoča enostavno in pregledno primerjavo vseh.
 
 
   
Pri prodaji nepremičnin

Z našimi poročili se boste seznanili s stanjem in vrednostjo nepremičnine in ocenili smotrnost njene prodaje. Ker naša poročila podpišejo neodvisni strokovnjaki posameznih strok, lahko tudi kupcem predstavljajo verodostojno informacijo pri osnovni seznanitvi z lastnostmi nepremičnine.
Posebno pozornost namenimo odkrivanju morebitnih nepravilnosti na objektu in njegovi dokumentaciji, ki bi lahko zadržali prodajo in vam s tem povzročile nepotrebne stroške, ter nepravilnosti, ki lahko bistveno znižajo ceno objekta, njihova odprava pa ne predstavlja večjega stroška.  
 
 
   
Pri prodaji novih nepremičnin
 
Pri prodaji novih nepremičnin je smiselno najti vse nepravilnosti na objektu, ki so jih gradbeno podjetje in dobavitelji opreme dolžni odpraviti v okviru garancijske dobe. Dodatno pozornost zato namenjamo tovrstnim nepravilnostim, saj lahko znižajo ceno objekta, njihova odprava pa lastniku ne povzroči dodatnih stroškov.
 
 
 
Pri dezinvestiranju podjetij

Pri dezinvestiranju zaradi slabih poslovnih rezultatov so podjetja soočena z dilemo, katere nepremičnine je smiselno prodati in katere mora nujno obdržati za ohranitev poslovanja. Vsaka tovrstna odločitev mora biti podkrepljena z natančnimi in zanesljivimi podatki o stanju nepremičnin.

Zato za podjetja v postopku dezinvestiranja izdelamo obsežen in natančen pregled vseh nepremičnin, ki jih imajo v lasti, s posebnim poudarkom na njihovi vrednosti, donosu, zasedenosti kapacitet in načinu upravljanja, predvsem pa na stanju nepremičnin in nepravilnostih, ki bi lahko zadržala njihovo prodajo ali bistveno znižala njihovo ceno.
 
 
    
Pri prenizkem donosu nepremičnin


V primeru, da nepremičnina ne prinaša pričakovanega donosa, v sodelovanju z naročnikom preverimo realnost pričakovanega donosa, odkrijemo nepravilnosti v obratovanju, uporabi ali upravljanju nepremičnine, ki zmanjšujejo njen donos, in opravimo analizo najgospodarnejše rabe nepremičnine za podlago odločitvam glede morebitne spremembe namembnosti objektov.
 
 
    
V primeru sprememb namembnosti ali predelav objektov
 
Ker v okviru skupine DueDiligence sodelujejo projektantska inženirska podjetja (arhitekti, gradbeni inženirji, inženirji strojnih in elektro inštalacij, itd,), vam v primeru odločitve o spremembi namembnosti ali predelav objektov lahko nudimo izdelavo celotne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo del.
 
 
 
     
  domov   zemljevid strani   pogoji uporabe   piškotki   Studio Krištof arhitekti d.o.o.