DueDiligence
slovensko | english 

 
Skrbni pregledi objektov in
druga pomoč pri lastniškem
upravljanju nepremičnin
 
 

Objekte pregleduje skupina strokovnjakov, ki pripravijo poročilo vsak za svoje področje: arhitektura, cenitev, inštalacije, statika, varnost, zemljiškoknjižne in pravne zadeve. Običajno so potrebni do trije obiski objekta za celostni pregled.

Rezultat pregledov so natančna in verodostojna poročila o stanju nepremičnine. Vsako poglavje vsakega izmed poročil podpiše strokovnjak, ki je nepremičnino pregledoval. S podpisom jamči, da so podatki verodostojni in da je pregled potekal v skladu s pravili stroke. S tem poročila tudi kupcem lahko predstavljajo verodostojen dokument.

 
   
DueDiligence Slovenija

Rimska cesta 20,
1000 Ljubljana, Slovenija

01 620 85 78
041 827 114

www.duediligence.si
info@duediligence.si

DueDiligence Slovenija
je blagovna znamka podjetja
Studio Krištof arhitekti d.o.o.

www.studiokristof.com

 
Pregledi za oceno lokacije in okolice objekta
:
 • Ogled lege objekta, dostopnosti in ostalih pomembnejših parametrov lokacije objekta.
 • Ogled prometne in ostale funkcionalne ureditve na parceli.
 • Zasaditev in ostala zunanja ureditev na parceli.
 • Ogled okoliških parcel in ostalih parametrov mikrolokacije.
   
 
 
Pregledi za oceno fizičnega stanja objekta:
 • Ogled celotnega objekta in vseh njegovih delov: fasada, streha, kleti, konstrukcija, stavbne odprtine, gradbena fizika, odvodnjavanje meteornih vod.
 • Ogled vseh notranjih prostorov objekta, tudi servisnih in tehničnih površin. V kolikor se prostori ponavljajo, se pregleda zadostno število tipičnih prostorov.
 • Ogled vseh v objekt vgrajene opreme: strojne in elektro inštalacije, dvigala, tekoče stopnice.
 • Poseben ogled sistemov za zagotavljanje požarne varnosti.
   
 
 
Pregledi dokumentacije
:
 • Pregled lastniške in zemljiškoknjižne dokumentacije.
 • Pregled gradbenih, uporabnih, obratovalnih in ostalih dovoljenj.
 • Pregled celotne projektne dokumentacije na objektu in v arhivu lastnika, predvsem zakonsko obveznih PID in POV projektov.
 • Pregled dnevnikov zakonsko predpisanih pregledov požarnih in ostalih sistemov, nujnih za obratovanje objekta.
 • Pregled pogodb ali drugih oblik dogovorov z vzdrževalci objekta in opreme
   
 
   
Ostale oblike pridobivanja podatkov:
 • Pogovori z upravnikom in uporabniki objekta.
 • Pridobivanje manjkajočih podatkov na zahtevo.
   
 
   
Naloga lastnika objekta je, da pregledovalcem omogoči poln dostop do vseh prostorov in do celotne dokumentacije. V kolikor poln dostop ni mogoč ali zaželen, se to navede tudi v poročilu.
 
 
     
  domov   zemljevid strani   pogoji uporabe   piškotki   Studio Krištof arhitekti d.o.o.